Real Estate Agent Amsterdam  thumbnail

Real Estate Agent Amsterdam

Published Dec 17, 23
5 min read


De bijzondere positie van het kantoor kan worden verklaard uit de behandeling van zaken waarbij vaak meer dan één nationaal rechtsstelsel betrokken is. De Nederlandse en Spaanse advocaten werken intensief samen. Daardoor is hun rechtskundige hulp van hoog niveau en kunnen zij bovendien specialistisch maatwerk leveren. real estate etf. INVESTERINGSKLIMAAT IN SPANJE Bressers Advocaten & Abogados bedient zowel commerciële als particuliere cliëntenDe buitenlanders die daarin actief zijn moeten telkens weer vaststellen dat zij niet zonder juridische bijstand kunnen, juist op dat moeilijke grensvlak van het Spaanse en hun eigen rechtsstelsel (real estate etf). PARTICULIEREN De particuliere cliënten zijn vaak buitenlanders die in hun eigen land "hun schaapjes op het droge hebben" en nu onder de Spaanse zon van hun welverdiende pensioen komen genieten

Zij vergeten dan dat niet alleen het lokale recht inzake het onroerend goed van toepassing is (dat bovendien binnen Spanje niet overal hetzelfde is) maar ook het fiscale recht, en eventueel (later) het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het hiermee samenhangende successierecht. real estate etf. SPAANSE CULTUUR EN GEBRUIKEN Los van het afwijkende recht waarvoor de cliënt ondersteuning vraagt, struikelt hij zonder hulp gemakkelijk over de typische gebruiken onder Spaanse ondernemers, makelaars, notarissen, advocaten en rechters

Door een goede en vooral vroegtijdige voorlichting door onze advocaten, die de cultuur van het thuisland en het verwachtingspatroon van de cliënt kennen, kan veel ellende voorkomen worden. real estate etf. Cultuurverschillen zijn vaak moeilijk te doorgronden! Het accent ligt vooral op preventief handelen (Huis Kopen Costa del Sol). Dus al lijkt uw voorgenomen stap nog zo simpel: tòch advies vragen! Juist in dat eerste stadium kan rechtskundige hulp veel problemen voorkomen en is aanzienlijk goedkoper dan wanneer juridische brokstukken moeten worden geruimd na het zetten van de foute stap

Ook dan zult u behoefte hebben aan de vertaalslag in tweeërlei zin: de landstaal en de juridische taal - real estate etf. RECHTSGEBIEDEN Wij bewegen ons op een groot aantal rechtsgebieden. Zodoende zijn wij in staat om te adviseren en te procederen over (grensoverschrijdende) levering van goederen en diensten, huurcontracten, agentuur- en distributieovereenkomsten, kwesties van huwelijksvermogensrecht en erfrecht, tenuitvoerlegging van vonnissen, zowel in Spanje als in Nederland

Real Estate Investment ManagementOok de implementatie daarvan in de nationale Spaanse wetgeving is daarbij aan de orde. Dan kan sprake zijn van een 'race to the court' ter verzekering van een thuisvoordeel. De internationale focus van onze praktijk geeft ons een voorsprong op Spaanse advocaten bij het aanpakken van die onderwerpen - real estate etf. Huis Kopen Costa del Sol. NEDERLAND Onze bijzondere positie stelt ons ook in staat om belangen van Spanjaarden in Nederland te behartigen

COMMUNICATIE IN DE TAAL VAN DE CLIËNT Wij bieden onze cliënten communicatie in hun eigen taal (Spaans, Nederlands, Engels). Dat betekent efficiënte dienstverlening in een vertrouwde omgeving (real estate etf). Tezamen met onze 'hands-on approach' en de beheersing van de vereiste talen stelt dit ons in staat zowel in Nederland als in Spanje de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen

Contractenrecht Advies en begeleiding bij de onderhandelingen over en de totstandkoming van overeenkomsten in zaken van zowel nationale als grensoverschrijdende aard. Algemene service- en leveringsvoorwaarden. real estate etf. Internationale incasso's. Verzekeringsrecht. Algemene kwesties van internationaal privaatrecht. Vorderingen voortvloeiend uit het Verdrag van Warschau (vervoer door de lucht) en het CMR-verdrag (vervoer over de weg)

Advies omtrent het (doen) opstellen van testamenten - real estate etf. Uitoefening van erfrechtelijke aanspraken van erfgenamen zowel in als buiten rechte. Afwikkeling van erfenissen met bijzondere aandacht voor Spaans-Nederlandse nalatenschappen. real estate etf. Arbeidsrecht Advies op het gebied van Nederlands, Spaans en EU-arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht in de meest ruime zin (Huis Kopen Costa del Sol). Het opstellen, uitonderhandelen en reviseren van arbeidsovereenkomsen en andere arbeidgerelateerde overeenkomstenAdvies over timesharing en bijstand aan slachtoffers van malafide praktijken in de Spaanse timeshare business. Huurcontracten en ontruimingsprocedures (real estate etf). Strafrecht Het verlenen van juridische bijstand, in en buiten rechte, aan buitenlanders die met de Spaanse justitie in aanraking komen. Het behartigen van belangen van slachtoffers van oplichting en van andere delicten in Spanje

Crowdfund Real Estate

Iedere FIFA spelersmakelaar ondertekent een Gedragscode waarmee hij zich verplicht bij alle activiteiten als spelersmakelaar de daarin neergelegde beginselen strikt en consequent na te leven. real estate etf. De werkzaamheden omvatten onder andere: Advisering aan en vertegenwoordiging van voetballers en clubs, trainers en coaches, zowel profs als amateurs bij nationale en internationale transfers

Via kennissen kwamen wij in contact met Huis aan de Costa. Het klikte direct en voelde gelijk vertrouwd. Voor elke vraag konden wij 24/7 bij ze terecht, niks was teveel (real estate etf). Eerlijk en betrouwbaar, afspraak is afspraak. Door de Corona toestand in de wereld, werd het moeilijker om even heen en weer te reizen naar Spanje

Met videobellen, foto’s en filmpjes doorsturen, en veel appen, kwam het helemaal goed met ons droomhuis (real estate etf). Zelfs voor het uitkiezen van de planten en bomen kun je Meaux op pad sturen, dat heeft ze top geregeld, allemaal geen enkel probleem voor haar (real estate etf). Ook niet onbelangrijk, ze weten de leukste restaurantjes, kroegjes, winkels en stranden, noem maar op, alles wat leuk en gezellig is weten ze te vinden

Zij maken je dromen zeker waar! Igno en Sylvia Weterings. - real estate etf

Het “Número de Identificación de Extranjeros” is een uniek identificatienummer dat je nodig hebt om als niet-inwoner vastgoed te kopen en belastingen te betalen - real estate etf. Het is aan te raden om dit al aan te vragen wanneer je begint uit te kijken naar panden. Je kan dit doen in Spanje zelf of via het Spaans Consulaat (in je thuisland)

M7 Real Estate

echtgeno(o)t(e)) heeft dit nummer nodig. Lees ons artikel voor meer info: Waarom heb je de Spaanse NIE nodig? Een betrouwbare, bekwame advocaat die gespecialiseerd is in Spaans vastgoed en eigendomsrecht is een must als je een vakantiewoning koopt in Spanje (real estate etf). Zorg dat hij/zij zowel Spaans als je eigen moedertaal spreekt

Navigation

Home

Latest Posts

Prefab Huis Bouwen

Published May 24, 24
6 min read

Cursus Huis Bouwen

Published May 18, 24
5 min read

Haak Voor Welfsels (Hw150s)

Published Mar 26, 24
7 min read